Erityisliikuntakortti

Erityisliikuntakortti (myöntämisperusteet ja hakuohjeet)

Hyvinkääläisillä erityisryhmiin kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus anomuksesta saada käyttöönsä erityisliikuntakortti, joka on voimassa Sveitsin uimalassa (uinti ja kuntosali) arkisin klo 15 saakka.  

Huom! 26.5.2018 alkaen uintiaikaa ei ole rajoitettu.
Kortin hinta 50 € / vuosi tai 30 € / ½ vuotta. Rannekemaksu 5 €. Ei ikärajaa.

Kortti on voimassa vuoden tai puoli vuotta ostopäivästä, jonka jälkeen se voidaan myöntää uudelleen. Myönnetyt kortit lunastetaan Sveitsin uimalan kassalta (3 kk:n kuluessa). Korttia ei lunasteta takaisin jälkikäteen. Kortti ladataan rannekkeeseen, jonka hinta on 5 €.

Kortti on henkilökohtainen ->  henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä korttia lunastaessa.

Etu ladataan rannekkeeseen, jonka hinta on 5 €.

Kortti ei korvaa ohjattujen liikuntaryhmien maksuja.

Avustaja pääsee maksutta kortin haltijan kanssa, mikäli avustustarve on sekä pukeutumis- että allas- ja kuntosalitiloissa.

Erityisliikuntakortti voidaan myöntää Hyvinkään kaupungin asukkaille seuraavin perustein:

• Adhd, autismi, dysfasia (F 80.2 ja 80.1)

• Astmaatikot: KELA-kortin tunnus 203

• AVH- sairaudet (esim. Afasia)

• CP- ja kehitysvammaiset

• Diabeetikot: KELA- kortin tunnus 103

• Elinsiirtopotilaat

• Epileptikot: KELA-kortin tunnus 111

• Etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13)

• Fibromyalgia (M79.0, M79.2)

• Invalidit: haitta-aste vähintään 50 % tai haittaluokka vähintään 11

• Kuulovammaiset (haittaluokka vähintään 8, vaikea kuulovamma)

• Lihastautia sairastavat: KELA-kortin tunnus 108

• MBD (diagnoosi F 90.0)

• Motoriikan kehityshäiriö (diagnoosi F 82)

• MS-potilaat: KELA-kortin tunnus 109 tai 303

• Näkövammaiset (haitta-aste 60 %, näkövammakortti)

• Parkinsonin tautia sairastavat: KELA-kortin tunnus 110

• Polion sairastaneet/ jälkitilat

• Psykiatriset sairaudet: KELA-kortin tunnus 112 tai 188

• Reumasairaat ja nivelpsoriasista sairastavat: KELA-kortin tunnus 202 tai 313

• Sepelvaltimotautia sairastavat: KELA-kortin tunnus 206

• Sydämen vajaatoimintaa sairastavat: KELA-kortin tunnus 201

• Syöpäpotilaat

Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortin lunastaminen 

Erityisliikuntakorttihakemus toimitetaan osoitteeseen: Hyvinkään liikuntapalvelut, liikuntasihteeri, Teerimäenkatu 6, 05900 Hyvinkää.

Kortti myönnetään liikuntasihteerin esityksestä liikuntapäällikön päätöksellä.

Anomuksen liitteeksi henkilö tarvitsee luotettavan selvityksen perusteista kortin myöntämiseksi. Esim. lääkärin todistus, Kelan päätös hoito- tai vammaistuesta., kopio KELA- kortista (tunnukset) tai Inva P-lupa käyvät myös. Kortti myönnetään vuodeksi tai puoleksi vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen se tulee anoa uudestaan. Uusinta-anomukseen ei tarvitse liitteitä.

Anomuksen käsittelyaika on noin 2 viikkoa ja päätös kortin myöntämisestä postitetaan hakijalle.

Kortin saa lunastaa maksua vastaan uimahallin kassalta (3 kk:n kuluessa). Kortti ladataan rannekkeeseen, jonka hinta on 5 €.

Korttia ei lunasteta takaisin jälkikäteen.
Hakemuksen saa Sveitsin uimalan kassalta, kaupungintalon aulasta tai kirjastosta