Muutoksia taksiliikenteessä

Liikennepalvelulaki voimaan 1.7.2018

 

Liikennepalvelulain voimaantulo (1.7.2018) purki taksiliikenteen hintasääntelyn ja vapautti taksiluvat kilpailulle. Samaan aikaan alkoi Kelan kilpailuttamien palveluntuottajien toiminta, jonka seurauksena on syntynyt sekaannusta niin Kelan korvaamien sairausvakuutusmatkojen, vammaispalvelulain mukaisten matkojen kuin asiakkaan itse maksamien taksimatkojenkin osalta. 


Uudistuksen myötä vastuu palvelun laadun seurannasta siirtyy pitkälti asiakkaalle. Invalidiliitto kerää nyt jatkovaikuttamisen tueksi tietoa yksittäisistä tilanteista - sekä hyvistä että huonoista kokemuksista. On myös tärkeää antaa palautetta aina suoraan palvelusta vastaavalle taholle (välityskeskukset, palveluntuottajat ja taksifirmat).

Invalidiliitto on toiminut pitkäjänteisesti ja aktiivisesti pyrkien vaikuttamaan siihen, että fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuudet liikkua ovat yhdenvertaisia muiden ihmisten kanssa. Lue lisää lakimies Elina Niemisen blogista alla olevasta www-osoitteesta:

Linkki Elina Niemisen blogiin