Linkit

Invalidiliitto

Invalidiliitto on tuki- ja liikuntavammaisten valtakunnallinen järjestö, jonka jäsenyhdistyksenä myös me olemme. Näin myös sinä, yhdistyksemme jäsenä, pääset hyödyntämään Liiton tarjoamia koulutuksia, tapahtumia, neuvontaa ym. monipuolisesti.

Invalidiliitto Nyt - uutissivusto

Ajankohtaiset asiat ja tuoreet kuulumiset yhteiskunnasta, elämästä ja ihmisistä fyysisesti vammaisen ihmisen näkökulmasta.

Sivusto toimii myös IT Invalidiliitto -lehden ja harvinaisten sairausryhmien Harava-lehden verkkoversiona.

Harvinaiset -verkosto

Harvinaiset verkostoon kuuluu 20 jäsenyhteisöä eri sosiaali- ja terveysalan järjestöistä. Toiminnassa mukana olevan yhteisöt ovat yleishyödyllisiä yhdistyksiä, jotka edustavat ja tuottavat palveluita harvinaisiin sairauksiin ja vammaryhmiin kuuluville ihmisille.

Hyvinkään yhdistykset ry

Hyvinkään yhdistykset ry toimii Hyvinkäällä vammaisjärjestöjen yhteistyöelimenä

Sedy ry - Suomen Ehlers-Danlos- yhdistys

Sedyn jäsenistö koostuu vaikeaoireisia yliliikkuvuusoireyhtymiä sairastavista sekä heidän omaisistaan ja läheisistään.

Seitti

Nuorisoyhteistyö Seitti on toimintaa liikuntavammaisille ja pitkäaikaissairaille nuorille. Toimintaa toteutetaan nuorten ehdoilla ja nuorten lähtökohdista, toiminta on nuorten itsensä suunnittelemaa. Seitti myös välittää ajankohtaista tietoa. Seitti on mukana vaikuttamistoiminnassa.

Suomen Paralympiakomitea

Suomen Vammaisurheilu- ja -liikunta VAU ja Suomen Paralympiakomitea yhdistyivät vuoden 2020 alussa Suomen Paralympiakomitea -nimiseksi järjestöksi, joka käsittää koko suomalaisen vammaisurheilun. Kuulovammaisten urheilulla on oma erillinen järjestönsä , SKUL ry.

SKUL ry, Suomen Kuurojen Urheiluliitto