2018

YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 2018

 

Johdanto

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää fyysisesti toimintarajoitteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa, sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.

 

1. YHDISTYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN PAINOPISTEET

1.1. Yhdistyksen toimintaympäristön muutokset

Merkittävin muutos oli taksilain muutokset 1.7.2018 alkaen, jotka koskettivat etenkin sote- ja Kelakuljetuksia sekä vakiotaksioikeuksia. Yhdistyksemme julkaisi kotisivuillaan kyselyn, jossa pyydettiin nimettömästi jakamaan kokemuksia Kela-taksimatkoista. Kyselyn tulokset lähetettiin Invalidiliittoon.

 

1.2. Toiminnan painopisteet 2018

1. Monipuolisemman toiminnan järjestäminen

Yhdistyksemme keskeisimpänä painopisteenä oli monipuolisemman toiminnan tarjoaminen jäsenillemme sekä päivä- että myös ilta-aikaan. Tarkoituksena oli tavoittaa tehokkaammin eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja luoda mahdollisimman monelle sopivaa mielekästä toimintaa. Tänä vuonna hyödynsimme monipuolisemmin Invalidiliiton järjestämiä webinaareja, joissa käsiteltiin mm. talousasioita ja omaishoitoa. Lisäksi saimme useita mielenkiintoisia vierailijoita luennoimaan Onnensiltaan. Luennot käsittelivät mm. Kelan etuuksia, kehonhuolto sekä itsensä tuntemusta kriisien ja erilaisten elämäntilanteiden keskellä.

2. Esteettömyys ja saavutettavuus

Toisena merkittävänä painopisteenä oli esteettömyyden ja saavutettavuuden esille nostaminen ja sen esillä pitäminen. Hyvinkään Vammaisneuvoston puheenjohtaja ja yhdistyksemme jäsen SannaKaisa Patjas järjesti Hyvinkään kaupungin virkamiesten kanssa 15.6.2018 Esteettömyys -kävelyn Hyvinkään pääkirjaston ympäristössä. Kävelyyn osallistuivat Hyvinkään kaupungin tekninenjohtaja Jouni Matsson, liikenneinsinööri Kimmo Kiuru, tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Marko Hytönen sekä viestintäkoordinaattori Tuija Tomperi. Yhdistyksestämme mukana oli 4 henkilöä: SannaKaisa Patjas, Kirsi Vierimaa, Laura-Kaisa Nokkala, Tomi Timonen. Tarkoituksena oli kartoittaa alueen esteettömyyttä. Kävely lähti Willan tapahtumatorilta, luiskan kautta kuljettiin mukulakivin päällystetylle kirjastoaukiolle ja edelleen kirjaston aulaan. Kaupungin virkamiehet pääsivät liikkumaan pyörätuolilla kelaten ja sitä työntäen sekä kyynärsauvojen avulla kävellen. Keskustelimme liikkumisen haasteista rollaattorilla eri vuodenaikoina. Kerroimme opasteiden selkeyden ja riittävyyden tärkeydestä torilla, kirjastoaukiolla, Villatehtaalla ja Torikadulla suojateiden kohdalla. Otimme esiin Villatehtaan sisäpihan haasteet ja esteettömien kulkureittien löytämisen kirjastoaukiolla ja ympäristössä. Esteetöntä reittiä ei aina löydy tai se pidentää matkaa selvästi. Virkamiehet kirjasivat asiat ylös ja lupailivat parannuksia pikku hiljaa.

3. Digiosaamisen lisääminen

Keväällä ja syksyllä järjestimme jäsenillemme digineuvontaa Onnensillassa. Tapaamisissa käsittelimme esimerkiksi laitehankintoja, tietoturvallisuutta, tekstinkäsittelyä, oman Blogi – sivuston luomista ja tutustuimme tarkemmin Kanta.fi ja Kela-sivujen käyttöön. Paikalla oli mukavasti osallistujia ja moni sai apua omiin tietoteknisiin pulmiinsa digineuvojiltamme.

 

2. YHDISTYSTOIMINTA

2.1 Jäsenpalvelut

Yhdistys lähetti uusille jäsenilleen Tervetuloa -kirjeen, joka sisälsi viimeisimmän Jäsenlehden, tiedotteen yhdistyksen toiminnasta ja yhteystiedoista sekä Invalidiliiton esitteitä mm. esteettömyydestä ja neuvontapalveluista. Yhdistys ei järjestänyt jäsenilleen ohjausta tai neuvontaa säännöllisesti vaan tarvittaessa. 14.3 Sanna-Kaisa Patjas järjesti neuvontaa Kelan Eläkkeensaajan hoitotukihakemuksen täyttämisestä. Paikalla oli 6 henkilöä.

Yhdistys muisti Maire Kulmalan askartelemilla uniikeilla merkkipäiväkorteilla jäseniään heidän täyttäessä 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ja 100 vuotta. Onnittelut julkaistiin myös IT-lehdessä ellei henkilö ollut tätä erikseen kieltänyt.

Invalidiliiton jouluavustus yhdistysaktiiveille: Jouluavustuksen saivat yhdistyksemme jäsensihteeri Kirsi Vierimaa kiitoksena aktiivisesta yhdistystoiminnasta. Hän on reippaudellaan tuonut paljon uusia hienoja ideoita ja tapahtumia yhdistykseemme. Toisen avustuksen tänä vuonna sai istumalentopalloryhmämme vetäjä Aarre Vänskä, joka on jaksanut vuodesta toiseen ylläpitää hauskaa liikuntaryhmäänsä Hyvinkäänkylän koululla tiistaisin ja torstaisin.

 

2.2 Virkistys- ja yhdessäolo

Yhdistyksemme pikkujoulujuhlat pidettiin Hyvinkään Veteraanitalolla 7.12.2018. Esiintyjinä Kaarina Salo, Anita Myllymäki ja Seppo Viitanen. Osallistujia oli 32 hlöä.

Haimme Maaseudun terveys- ja lomahuollon lomia, mutta emme tällä kertaa saaneet.

 

2.3 Kesäkoti

Kesäkodin toiminta käynnistyi 19.5 talkoilla. Avajaiset vietettiin 26.5 perinteisellä ohjelmalla: lipunnosto, runonlausuntaa sekä puheenjohtajan tervehdys. Musiikista vastasi Seppo Viitanen. Keskiviikkoja vietettiin eri teemojen puitteissa. Vieraanamme kävivät esim. jalkahoitaja, kampaaja, SPR:n ensiapukouluttajat, sekä Hyvinkään Seurakunta. Elokuussa vielä ongittiin kilpaa. Osallistuja kaarti oli hieman harvalukuisempi kuin edellisenä vuonna. Sauna lämpeni kuuteena päivänä viikossa ja hyvä kesäsää houkutteli paikalle runsaasti saunojia.

Aamupostissa ollut juttu Kesäkodista houkutteli uusia käviöitä tutustumaan kesän viettopaikkaamme. Mökkien käyttöaste nousi hyvän kesän ansiosta. Kesäkauden päättäjäisiä vietettiin 1.9.

 

2.4 Matkat, retket ja tapahtumat

20-21.1 Liittovaltuusto. 2 hlöä: Sanna-Kaisa Patjas ja Kristiina Urtamo

30.3.-1.4. Koko perheen seikkailutapahtuma Noitametsä. Hyvinkään Willatehdas. 9 hlöä: Maarit Hakala, Päivi Kärnä, Maire Kulmala, Matti Kulmala, Laura-Kaisa Nokkala, Tomi Timonen, Kristiina Urtamo, Pirkko Koivisto ja Kirsi Vierimaa.

17.4. Sote-uudistus seminaari, Hyvinkääsali. 4 hlöä: Laura-Kaisa Nokkala, Sanna-Kaisa Patjas, Hannu Patjas ja Kirsi Vierimaa.

3.5 Vane työpaja, Iiris-Keskus Helsinki. 1 hlö: Sanna-Kaisa Patjas

4.5 Invalidiliiton liittovaltuutettujen ennakkokokous. 2 hlöä: Sanna-Kaisa Patjas ja Kristiina Urtamo

8.5 Nurmijärven Invalidit ry:n tapaaminen Sääksissä. Paikalla 7 jäsentä.

17.5. Kansainvälinen Esteettömyyspäivä, Hyvinkään sairaalan Soppi. 4 hlöä: Pirkko Koivisto, Laura-Kaisa Nokkala, Sanna-Kaisa Patjas ja Kirsi Vierimaa.

21.5 Hyvy ry:n järjestämä Ideapaja iltatoiminnasta Onnensillassa. 3 hlöä.

25-26.5 Liittovaltuusto. 2 hlöä: Sanna-Kaisa Patjas ja Kristiina Urtamo

15.6 Esteettömyyskävely Willan aukion ja kirjaston alueella yhdessä kaupungin virkamiesten kanssa. 4 hlöä: Sanna-Kaisa Patjas, Kirsi Vierimaa, Laura-Kaisa Nokkala ja Tomi Timonen.

5.7 Karkkilan Invalidit ry:n luona vierailemassa. 5 hlöä

30.8 Työkeskus EPA kokous. 1 hlö: Sanna-Kaisa Patjas

22.9 Harvinaiset ry:n tapaaminen. 1 hlö: Sanna-Kaisa Patjas

27.9 Hyvinkään Yhdistykset ry:n Onnenpäivät. Onnensilta. 3 hlöä. 13.10 Etelä-Suomen alueen suunnittelupäivä. Invalidiliitto. 1 hlö: Kirsi Vierimaa

23.10 Vammaispalvelujen asiakasareena. Vane ry. 1 hlö: Sanna-Kaisa Patjas

24.10 Invalidiliiton ennakkokokous. 1 hlö: Sanna-Kaisa Patjas

15.11 Invalidiliiton Juhlaseminaari. 1 hlö: Sanna-Kaisa Patjas.

16-17.11 Liittovaltuusto. 2 hlöä: Sanna-Kaisa Patjas ja Kristiina Urtamo

29.11 Hyvinkään Yhdistykset ry:n järjestämä ”Yhdistystreffit”, Mäntsälä. 1 hlö:Kirsti Paavola

1.12 Harvinaiset ry parlamentti. 2 hlöä: Sanna-Kaisa Patjas, Hannu Patjas, Laura-Kaisa Nokkala, Tuulikki Linna ja Pete Riiheläinen.

10.12 Vammaisneuvostopäivä. 1 hlö: Sanna-Kaisa Patjas

 

2.5 Liikunta

Boccia: Bocciaa pelatttiin lauantaisin aamupäivällä. Vilskettä riitti edelleen tänäkin vuonna. Aloitimme kauden 6.1-18 ja viimeiset vuoden pelit pelattiin 15.12- 18. Kävijöitä oli kaikkiaan 291. Otimme osaa niin 6-kaupungin boccia kisaan kuin Lasi bocciaan Riihimäellä. Ehdimme ottaa osaa myös ennen joulua paribocciaan, jonka Mauri Oksa järjesti Willan tiloissa. Boccian vastuuhenkilönä toimi Matti Kulmala.

Kuntosali: Kuntosalivuoro järjestettiin tiistaisin ja perjantaisin Hyvinkään Palvelutalo Lepovillan kuntosalilla vuoden 2018 aikana 64 kertaa. Osallistuijia oli 202. Vastuuhenkilönä toimi Terttu Setälä.

Istumalentopallo: Istumalentopalloa pelattiin tiistaisin ja torstaisin Hyvinkäänkylän koulun liikuntasalissa. Harjoituskertoja keväällä 36 ja osallistujia 238 hlöä. Syksyllä tapaamisia oli 31 ja osallistujia 221 hlöä. Ryhmän vetäjänä toimi Aarre Vänskä.

Tuolijumppa: Istumajumppa järjestettiin yhdessä Hyvinkään Yhdistykset ry:n kanssa. Jumpan vetäjänä toimi meiltä Maija Oinonen.

Keilaus: Keilasimme Hyvinkään Keilahallissa tiistaisin klo.15-16. Tapahtuma järjestettiin yhdessä Hyvinkään Yhdistykset ry:n kanssa. Vetäjänä toimi Marja Vainio.

Vesijumppa: Vesijumppa järjestettiin Hyvinkään Sveitsin uimalassa sunnuntai aamupäivisin. Keväällä uintikertoja oli 19 kpl ja osallistujia oli 107. Syksyllä jumpattiin 17 kertaa ja osallistujia oli 92. Vetäjänä Aila Sutinen.

Matti Aranko osallistui VAU:n järjestämään Liikuntavastaavien koulutukseen Kiipulassa.

 

2.6 Viestintä/Tiedotus

2.6.1 Sisäinen viestintä

Lähetimme Kilta -rekisterin kautta joka kuukausi jäsenillemme sähköpostitse jäsentiedotteen, jossa kerroimme tulevan kuukauden tapahtumista. Jäsenkirjeen tavoitti viime vuonna noin 27% jäsenistämme.

Keväällä ja syksyllä julkaisimme yhdistyslehtisen, jossa kerroimme yhdistyksemme menneistä ja tulevista tapahtumista, esittelimme uuden hallituksen ja jaoimme lisätietoja liikunta- ym. ryhmien aikatauluista. Jäsenmaksun liitteenä lähetimme yhdistyksemme tiedotteen.

 

2.6.2 Ulkoinen viestintä

Ulkoinen viestintämme on aktivoitunut huomattavasti. Olemme saaneet hienosti näkyvyyttä mm. Facebookissa ja kotisivuillamme. Facebook -sivujemme aktiivisten seuraajien ja tykkääjien määrät moninkertaistuivat vuonna 2018. Kotisivujemme ja Facebook -sivujen päivitystä jatkamme aktiivisesti.

Julkaisimme tietoja toiminnastamme Aamupostin ja Viikkouutisten yhdistyspalstalla. Lisäksi ilmoittelimme tapahtumistamme Järjestökeskus Onnensillan ilmoitustaululla ja IT-lehdessä.

 

2.7 Koulutus

13.2 Vammaisneuvoston koulutus: Sanna-Kaisa Patjas

10.-11.3 Invalidiliiton Digineuvojien koulutus. Maarit Hakala ja Kristiina Urtamo.

14.3 Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston ”Pikatreffit työpajat” Järjestökeskus Onnensilta. Osallistujat: Kirsi Vierimaa ja Kristiina Urtamo.

28.4 Yhdistyksen tietosuoja kuntoon. Invalidiliitto. Osallistujat: Kirsi Vierimaa ja Päivi Kärnä

5.11. - 2.12. ”Edistä esteettömyyttä” -verkkokurssi. Osallistujat: Kirsi Vierimaa

23-26.4 ”Verkosta virtaa” -koulutus vapaaehtoisille vertaisopastajille. Eläkkeensaajien keskusliitto. Osallistujat: Maarit Hakala ja Kristiina Urtamo

 

3. TOIMINTAEDELLYTYKSET

3.1. Hallitus

Kokoontui vuonna 2018 15 kertaa kerran kuukaudessa tammikuusta joulukuuhun.

Hallituksen jäsenet paikalla

Puheenjohtaja Kristiina Urtamo (28.6 asti) 8 krt

Varapuheenjohtaja Johanna Vainio 12 krt

Jäsensihteeri Kirsi Vierimaa 14 krt

Pauliina Luonsinen 13 krt

Laura-Kaisa Nokkala 14 krt

Maire Kulmala 12 krt

Matti Kulmala 11 krt

Matti Aranko (4.6 asti) 5 krt

 

Muut:

Taloudenhoitaja Päivi Kärnä

Tiedottaja Terhi Taipale-Lepola (28.10 asti)

Tiedottajat Kirsi Vierimaa ja Johanna Vainio

28.10 lähtien Sihteeri Johanna Vainio ja huhtikuusta lähtien Maarit Hakala

Kirjanpitäjä Ulla Maija Huhtanen, Hyvinkään Tilivalikko oy

 

3.2. Jäsenistö (31.12.2018)

Jäseniä yhteensä: 336, joista varsinaisia jäseniä 267, kannattajajäseniä 39 ja vapaajäseniä: 30. Uusia jäseniä saimme yhdistykseemme vuoden 2018 aikana 16 hlöä. Jäseniemme ikäjakauma: yli 61 -vuotiaita 71% jäsenistä.

 

3.3. Toimikunnat:

• Varainhankintatoimikunta: Maire ja Matti Kulmala.

• Tapahtuma-, retki- ja virkistystoimikunta: Maire Kulmala, Laura-Kaisa Nokkala, Irma Lento

• Koulutus- ja kerhotoimikunta: Sanna-Kaisa Patjas ja Kirsi Vierimaa

• Käsityökerhon toimikunta: Seija Lehto ja Päivi Kärnä

• Kesäkotitoimikunta: Matti Aranko, Maarit Hakala, Päivi Kärnä, Juhani Timonen, Kristiina Urtamo (28.6 asti) ja Tero Vuori.

• Liikuntatoimikunta: Matti Aranko ja Kirsti Paavola.

 

3.4. Kerhot ja vertaistukiryhmät 

Amputoitujen vertaistukiryhmä kokoontui Järjestökeskus Onnensillassa vuonna aikana 8 krt. Keväällä osallistujia oli 4 hlöä ja syksyllä 6 hlöä. Vastuuhenkilönä Kirsi Vierimaa.

Harvinaisten sairauksien vertaiskerho kokoontui jokaisen kuukauden viimeisenä keskiviikkona. Tapaamisia oli vuoden aikana kaikkiaan 12 krt ja osallistujia 118 hlöä. Vastuuhenkilöinä yhdistyksemme Sanna-Kaisa Patjas ja Sedy ry:n Jenna Kärpänen.

ToimintaTorstain teemaillat järjestettiin vaihtelevin aihein Onnensillassa yhteensä 16 krt. Keväällä (8 krt) osallistujia oli 160 hlöä ja syksyllä (8 krt) 92 hlöä. Teemaillat järjestettiin kaikki Järjestökeskus Onnensillassa. Kesäretkellä tapasimme yhdistyksemme Kesäkodilla Usminjärven rannalla.

ToimintaTorstain Tapahtumia:

25.1 Peli-ilta

1.2 Askartelua, ystävänpäiväkortit

15.2 Webinaarin aihe: ”Omaishoidon perustietopaketti”

22.2 Peli-ilta

1.3 Webinaarin aihe: ”Vinkkejä toimeentuloon ja asiakasmaksuihin”

8.3 Peli-ilta

15.3 Askartelua, pääsiäiskortit

22.3 Webinaarin aihe: ”Taloustsemppari! Raha-asiat puheeksi”. Vetäjänä Sanna-Kaisa Patjas. 3.5 Luento: fysioterapeutti Päivi Tolppanen luennoi Kehonhuollosta Onnensillassa.

2.6 Kesäretki yhdistyksen Kesäkodille. Paikalla oli 13 aikuista ja 3 lasta.

30.8 Kuulumisien vaihtoa ja jutustelua

2.10 Luento: sairaalapappi Carina Lievendahl ”Itsensä hyväksyminen, kiitollisuus ja armollisuus”

18.10 Sisäcurling

25.10 Kalenterimania

30.10 Luento: Pirkko Justander, Rusetti ry:n varapuheenjohtaja ja sosionomi. "SosiaaliSoppa - Asiaa Kelan etuuksista"

22.11 Webinaarin aihe: ”Tuetut lomat. Kenelle? Miten? Missä?”

29.11 Jouluaskartelua

11.12 Jouluinen illanvietto

Käsityökerho kokoontui torstaisin yhteensä 28 kertaa. Keväällä 16 krt/ 165 hlöä ja syksyllä 12 krt/ 134 hlöä. Käsityökerhossa tehtiin käsitöitä lahjoitettavaksi mm. Hyvinkään sairaalan lasten-, synnytys-ja syöpäosastoille (keskospeitot, myssyt, lelut, syto-hatut). Käsityökerhossa kehitettin uusia tuotteita, kuten kudotuista matoista valmistettuja lattiatyynyjä ja tuolimattoja. Sekä kierrätysmateriaaleista valmistettuja erikoikoisia, kankaisia säilytyskoreja ja tabletinsuojuksia. Näihin ommeltiin usein koristeeksi kirpputoreilta hankittuja ristipistotöitä.

Digineuvontaa järjestimme vuoden aikana 11 krt. Keväällä (8 krt) osallistujia oli 68 hlöä ja syksyllä (3 krt) 12 hlöä. Neuvonnassa tutustuimme mm. tietoturva-asioihin, laitehankintoihin, Word-tekstinkäsittelyohjelmaan ja sähköiseen asiointiin kuten Kela. Neuvonnassa oli mahdollisuus esittää omia kysymyksiä, joihin neuvojamme vastasivat joko yhdessä tai henkilökohtaisesti.

 

3.5. Edustukset eri toimielimissä

 • Invalidiliiton Liittovaltuusto: Sanna-Kaisa Patjas ja Kristiina Urtamo

• Hyvinkään Vammaisneuvosto: Sanna-Kaisa Patjas, Pauliina Luonsinen ja Marja Vainio.

• Hyvinkään Yhdistykset ry: yhdistyksemme edustajana keväällä Kristiina Urtamo (28.6 asti) ja syksyllä Johanna Vainio. Hallituksessa Marja Vainio.

• Hyvinkään Työtuki ry EPA: hallituksessa Sanna-Kaisa Patjas ja edustajistossa Terttu Setälä.

• Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry: edustajina vaihtelevasti hallituksen jäsen • Vuorenniityn tiekunta: Matti Aranko ja Kristiina Urtamo (28.6 asti)

• Usminjärjen kalastuskunta: Matti Aranko

• Usminjärven alueen asukasyhdistys: Matti Aranko ja Kristiina Urtamo (28.6 asti)

• Pieni Ele: Matti Aranko

 

3.6. Talous ja resurssit

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Tarkempi selvitys tulee tilinpäätöksessä. Yhdistyksemme jäsenmaksu vuonna 2018 oli 20e.

Käsityökerhon tuotteiden myynti toimi läpi vuoden vanhaan tuttuun tapaansa tuottoisasti.

Yleisavustukset

Saimme tänä vuonna 2018 STEAn jäsenjärjestöavustuksen eli ns. ”Toimintatonnin”, jolla tuimme jo olemassa olevien ryhmiemme toimintaa sekä laajensimme ja monipuolistimme tapahtumatarjontaamme mm. luennoilla.

Lisäksi saimme Invalidiliiton kautta hankeavustusta digineuvonnan järjestämiseen. Avustuksen avulla koulutimme yhdistykseemme kaksi digineuvojaa, teimme laitehankintoja digineuvonnan toteuttamiseen ja järjestimme useamman digineuvontapaamisen tarjoiluineen.

Eero Eskola -rahastosta emme tänä 2018 vuonna saaneet rahaa.

Toimitilat ja muut resurssit

Toimintamme järjestettiin Järjestökeskus Onnensillan tiloissa, josta jäsenyhdistyksillä on oikeus varata tiloja kokouksiinsa ja jäsentapahtumiinsa. Onnensillasta on vuokrattu käyttöömme myös muutamia kaappeja, joissa säilytämme mm. askartelu- ja käsityötarvikkeit ja asiakirjoja.

Käyttöömme on lisäksi vuokrattu yksityiseltä vuokranantajalta varastotila, jossa säilytämme käsityökerhon tuotteita, kirpputori- ja arpajaistarvikkeita ja lahjoitustavaraa.

 

4. YHDISTYKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Tänä vuonna emme toteuttaneet jäsenillemme erillistä arviointia. Ryhmiemme vetäjät ja vastuuhenkilöt välittävät terveisiä jäseniltä hallitukselle, joka käsitteli niitä kokouksissaan. Myös jäsenien suoria yhteydenottaja on ollut muutamia vuoden aikana. Keskiarvoisesti jäsenet ovat olleet hyvin tyytyväisiä toimintaamme kokonaisuutena.

Hallitus