Esteettömyystoiminta

Yhdistys on koko olemassaolonsa ajan kiinnittänyt huomiota esteettömyyteen ja vammaisten asumiseen.

Vuonna 1983 Uolevi Henrikson hankki invataksin ja toimi sen kuljettajana. Tämä paransi merkittävästi vammaisten henkilöiden omatoimista liikkumista. Vuonna 1989 lähetettiin kaupungille kirjelmä toisen invataksin hankkimiseksi kaupunkiin.

25.8.1982 johtokunta päätti lähettää Hyvinkään Vammaisjärjestöjen Yhteistyöelimelle kirjelmän, jossa esitettiin mm. palvelutalon perustamista, kuljetuspalvelujen kehittämistä, kaupunki- ja asuinrakentamista vammaisten ehdoilla, katuluiskien lisäämistä ja vammaisjärjestöjen yhteisiä kulttuuri. ja harrastusmahdollisuuksia.              

Vammainen liikenteessä -toimintapäivänä 30.9.1989 yhdistyksen jäsenet liikkuivat kulkueena halki kaupungin keskustan. Tempauksella haluttiin osoittaa, että liikuntaesteisetkin on huomioitava liikenteen suunnittelussa.

Hiekoituskampanjaa vietettiin 11.12.1998 kaikkien jalankulkijoiden turvallisen liikkumisen turvaamiseksi. Tapahtuma oli vammaisjärjestöjen yhteinen ja sen puuhamiehenä oli Vaje ry:n puheenjohtaja Esko Sarvikas.

Elokuussa 2003 Hyvinkää nimettiin Suomen ensimmäiseksi WHO:n tunnustamaksi Safe Community -kunnaksi, turvalliseksi asua.

Euroopan Vammaisten vuonna 2003 valmistui ”Esteetön Hyvinkää – opas liikuntaesteisille”. Oppaan kokosi ”24 turvallista tuntia Hyvinkäällä” -työryhmä.

Kansainvälisenä Vammaisten päivänä 3.12.2003 Invalidiliitto aloitti kampanjan esteettömyydestä. Siinä tarkasteltiin vammaisten pääsyä kaikkiin julkisiin rakennuksiin. Yhdistys järjesti tilaisuuden, jossa kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja sai kokeilla pääsyä pyörätuolilla Hyvinkään kaupungin sosiaalitoimistoon (Hämeenkatu 6). Rakennus on vanha ja esteellinen.  Paikalla oli mm. kaupungin virkamiehiä, luottamushenkilöitä, arkkitehti ja Aamupostin toimitus.