Perustaminen

Hyvnkään Invalidien toiminta alkoi alun perin 14.4.1953 Riihimäen Invalidien Yhdistyksen alaosastona.

Parin vuoden kuluttua Hyvinkään Invalidit erkani Riihimäen Invalidien Yhdistyksen alaisuudesta ja perusti oman yhdistyksen.

Hyvinkään Invalidit r.y.:n perustava kokous pidettiin 27.2.1955 Hyvinkään Raittiustalolla.

Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Olavi Kairi, Erkki Räisänen, Sisko Viljanen, Helka Ahokas ja Toini Suvanto. Varalle Erkki Montonan ja Seppo Väkiparta. Pöytäkirjan tarkastajiksi O. Rantanen ja Sisko Viljanen.