Toiminnan kehittyminen

Yhdistyksen ensimmäisenä tehtävänä oli varojen hankinta. Tehtiin mm. yhteistyötä Sotainvalidien ja urheiluseurojen kanssa. Valtiovarainministeriöltä haettiin lupaa verovapaiden tanssien järjestämiseen.

Hyvinkäälle perustettiin v. 1956 yhdistystoimikunta, jonka tavoitteena oli saada yhdistyksille oma toimitalo. Invalidit lähtivät mukaan hankkeeseen.

Vuonna 1964 yhdistykselle hankittiin puhelin ja se oli sihteerin käytössä hänen kotonaan.

Vuonna 1970 varsinaisten jäsenten jäsenmaksu oli 5 markkaa ja ainaisjäsenyyden sai 50 markalla.

Yhdistyksen puheenjohtajana 27 vuotta toiminut Teuvo Ristivuori luopui puheenjohtajuudestaan kevätkokouksen yhteydessä 3.3.1984 ja samalla hänet kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.

Vammaisjärjestöjen Yhteistyöelin Vaje ry (nyk. Hyvinkään Yhdistykset Hyvy ry) perustettiin Hyvinkäälle vuonna 1984. Hyvinkään Invalidit ry:n edustajaksi nimettiin Milja Satama ja varalle Maini Salminen. Vuonna 2001 Vaje ry sai Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätöksellä vammaisneuvoston aseman.

Vaje ry:lle tehtiin aloite monitoimitalosta kokous- ja toimintatiloineen 28.2.1989. Tämä tarve oli lisätty kaupungin Kuntasuunnitelmaan vuosille 1990–1994, samoin palveluasuntojen suunnittelu.

40-vuotisjuhlaan vuonna 1995 Kaarina Salo kirjoitti 40-vuotishistoriikin.

Vuonna 2002 perusteettiin yhdistyksen ensimmäiset kotisivut.

Vuonna 2005 järjestettiin Invalidiliiton liittovaalit ensimmäisen kerran postiäänestyksenä. Tämä takasi paremmin kaikkien jäsenten mahdollisuuden osallistua.

 

Varainhankinta

Varainhankinta on ollut tärkeä osa toimintaa. On mm. järjestetty myyjäisiä, iltamia ja tansseja, myyty liiton kevät- ja joulumerkkejä sekä arpoja toreilla ja tapahtumissa, osallistuttu vaalikeräyksiin (nyk. Pieni ele -keräys) ja tehty yhteistyötä urheiluseurojen kanssa.

Vaje ry ja Hyvinkään sairaalan Potilasoppimiskeskus Soppi järjestivät aikoinaan sairaalan aulassa neljä kertaa vuodessa Valoviikko-tapahtuman. Tällöin yhdistykset saivat esitellä toimintaansa sekä myydä tuotteitaan ja järjestää arpajaisia.

Hyvinkään seurakunnan kesäisin järjestämän Invalidien kirkkopyhän kolehti lahjoitettiin yhdistykselle.

 

Jäsenmäärän kehitys

  • v. 1955 jäsenmäärä 60
  • v. 1965 jäsenmäärä 122
  • v. 1970 jäsenmäärä 157
  • v. 1985 jäsenmäärä 354
  • v. 1999 jäsenmäärä 426
  • v. 2004 jäsenmäärä 403

 

Toive omasta toimitilasta

Yhdistys etsi omaa tai yhdistysten yhteistä toimitilaa alkuvuosistaan lähtien. Vuonna 2005 yhdistyksellä ei ollut omaa toimitilaa, vaikka eri kokoushuoneita on vuosien aikana saatu käyttää. Esim. Herra Laineen kartanolla (1956), Taidemuseolla (1982) ja palvelukoti Lepovillassa (1998). Tarvittavat toimistotyöt on hoidettu johtokunnan jäsenten kotona.